21 Eylül 2007 Cuma

Görünenin Ötesinde

ArkeoPera Sanat Galerisi, 18 - 30 Eylül arasında Berna Özlem Özcan’ın “Görünenin Ötesinde” adlı dijital baskı resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Sergisinde grafik ve resim disiplinlerinden seçkilere yer veren Özcan, aynı zamanda görsel kültür mirasımıza ait donelerle, var olanın yeniden kurgulanıp nasıl sunulabileceğini sorguluyor.

Yarattığı transparan etki ile üst üste bindirilmiş görüntüler içinde belirgin renk ve biçim kontrastları ile imgeler arasında kurulan hiyerarşik düzende dominant olan görünen olurken, görünenin ötesindeki gerçeklik, imgelerin bir araya gelerek oluşturdukları bütündeki söylemleri ve izleyici üzerinde uyandırdıkları farklı duygu ve hisler olmaktadır.

Öte yandan grafik çalışmaların, bilgilendirme ve tanıtım hizmetinin ötesinde, bir sanat nesnesi olarak ta anlam kazanabileceğini ve iletişim işlevini sürdürebileceğini savunan sanatçı, tasarımlarında kullandığı simgeler ve görüntü elemanları arasında kurduğu ilişki ve anlamlandırma sürecine izleyiciyi de kendi yorumuyla ortak olmaya davet ediyor.


Ayrıntılı bilgi için bakınız.

Hiç yorum yok: